Ремонтни дейности със строителна техника

Ремонтни дейности със строителна техника
Дружеството е специализирано в инженерното и инфраструктурно строителство фирмата разполага с ресурси да участва в реализирането на обекти свързани със строителство. Ремонт и реконструкция на водопровод и канализация,  изграждане на пречиствателни станции, изграждане и ремонт на улици и пътища, вертикални планировки и много други