Инфраструктурно строителство

Инфраструктурно строителство
Дружеството е специализирано в инженерното и инфраструктурно строителство. Фирмата разполага с ресурси да участва в реализирането на обекти свързани със строителство, ремонт и реконструкция на водопровод и канализация,  изграждане на пречиствателни станции, изграждане и ремонт на улици и пътища, вертикални планировки и много други.