Изкопни работи

Изкопни работи

Компанията разполага с професионална специализирана техника за извършване на различни видове изкопни дейности.

Какъв тип са необходимите за даден обект изкопни работи зависи от специфичните нужди на проекта и може да включва комбинация от различни техники за изкопни работи.

Съществува огромно многообразие от изкопни работи с различна сложност и технология на изпълнение, както и необходимо оборудване. Някои от най-често срещаните изкопни работи са:

Фундаментни изкопи се използват за полагане на основи, които осигуряват опора за конструкциите на къщи и блокове, търговски сгради или съоръжения на ниското строителство.
Изкопи на обекта се използват за разчистване и изравняване на обекта в подготовка за строителство.
Насипните изкопни работи се ползват за създаване на равни повърхности или тераси върху наклонен терен, обикновено чрез засичане на склона на по-големи височини и използване на отстранения материал за обратно насипване на по-ниски места.
Изкопни работи в или около водни обекти са необходими за отстраняване на утайки или други материали от така наречените водни обекти, за поддържане или осигуряване дълбочината на транспортни канали или за отстраняване на замърсители. Този вид изкопни работи включва и строителни работи и изкопи във вода.