Към какво се стремим?

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ

Нашата основна цел на пазара на строителните дейности е да удовлетворяваме изискванията не само на всички наши партньори, но и на останалите заинтересовани страни, сформирайки заедно екип от хора, материали, оборудване и процеси. Работим с ангажимент за лоялна отворена конкуренция както на вътрешните, така и на международните пазари. Поради това сме винаги готови за сътрудничество с други компании, които споделят нашата визия.

КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ

Като европейско дружество „Цеки Захариев и Сие“ СД осъзнава своята отговорност да развива не само успешен, но и социалноотговорен бизнес с грижа за защита на здравето и безопасността на хората и околната среда.