Извозване на битови и строителни отпадъци

Извозване на битови и строителни отпадъци
Специализираният контейнер 4 м3 за битови отпадъци е предназначен за събиране и временно съхраняване на твърди битови отпадъци. Конструкцията е с 4 броя капаци за поставяне на отпадъци и 1 брой голяма странична врата за изсипване. Изработен е от ламарина с дебелина на дъното, стените и профилите 3 мм, капаците на люковете за отпадъци 1,5 мм. Оребрен е със студено огънати профили за висока якост. Изпълнението на четирите броя отвори с капаци за пълнене гарантира непроникването на дъждовна вода в контейнера. Контейнерът е грундиран двустранно и боядисан отвън в цвят по избор на клиента. Към момента предлагаме извозване на битови и строителни отпадъци с 6 кубикови контейнери, за общините Ботевград и Правец.