Тръбопровод, гр. Ботевград

20.01.2024

Изграждане на тръбопровод по поръчка на ВиК Ботевград. Проектът е рализиран успешно през юли 2013 г.