Вертикална планировка

20.01.2024

Направа на вертикална планировка на завод APS в град Ботевград. Проектът е успешно завършен през януари 2015 г.