Контакти

бул. „България 20Д“,

2140 гр. Ботевград, България

Map →

0723/ 66 193 /Офис/

Цветослав Захариев

/търговия с горива/

0887 69 38 15

Марин Захариев

/Услуги строителна техника/

0887 54 14 36; 0878 54 14 36

WEEK DAYS: 0-24
SATURDAY: 0-24
SUNDAY: 0-24