Контакти

бул. „България 20Д“,

2140 гр. Ботевград, България

Map →

0723/ 66 193 /Офис/

Цветослав Захариев

/търговия с горива/

0887 69 38 15

Марин Захариев

/Услуги строителна техника/

0887 54 14 36; 0878 54 14 36

WEEK DAYS: 05:00 – 22:00
SATURDAY: 08:00 – 18:00
SUNDAY: CLOSED